Swimrunregler

Swimrunregler
Nedan hittar ni swimrunregler att anpassa och använda till era tävlingar.

Tävlingsregler Standard

”Tävlingen”

Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Genom att anmäla sig och starta tävlingen godkänner de tävlande att följa reglerna.

Säkerhet

 • Tävling sker i par (med max tio meters mellanrum under hela tävlingen av säkerhetsskäl)
 • Alla deltagare måste fyllt 18 år
 • Alla lagmedlemmar måste vara simkunniga och ha erfarenhet av simning i öppet vatten och inneha den fysiska förmågan att tävla minst XX timmar sammanhängande.
 • Tävlande deltar i ”tävlingen” helt på egen risk. Arrangören ”Arrangören” kan ej hållas ansvarig för ev. olyckor under loppet eller i samband med tävlingen.
 • De tävlande inom laget/patrullen ansvar för varandras säkerhet.

Utrustning

 • Alla deltagande lag måste bära sin egen utrustning från start till mål.
 • Om glasögon, fenor eller paddlar går sönder får dessa bytas (måste dock rapporteras av laget vid målgång till tävlingssekretariatet) under loppet. Om laget inte har med sig allt utrustning som de hade vid starten hela vägen till målet kommer de automatiskt att diskvalificeras.
 • Flythjälp som överstiger måtten 40 cm x 30 cm x 15 cm är inte tillåtna i tävlingen.
 • Fenor som är längre än 15 cm utanför tåspets är inte tillåtna.
 • Skor med metallspikar är inte tillåtna.
 • Nummerlappen som erhålls vid registreringen skall bäras under hela tävlingen samt simmössan på huvudet under alla simmoment.
 • Nummerlapparna får inte modifieras på något sätt inför tävlingen.
 • Utrustningskontroll kan ske innan och efter tävling.

Genomförande

 • Varje lag ska på egen hand ta sig den markerade banan från start till mål, samt passera samtliga ”checkpoints” ut med banan.
 • Det är ej tillåtet att få assistans av utomstående under loppet.
 • Lagen måste hålla ihop under hela tävlingen, medlemmarna i laget får under inga omständigheter var mer än 10 meter ifrån varandra, varken på land eller i vattnet. Laget måste passera varje kontroll tillsammans, max tio meter mellan.
 • Lag som bryter tävlingen är skyldiga att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
 • Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.
 • Ett lag ansvarar för sitt skräp som inte får lämnas i naturen. Nedskräpning innebär diskvalificering.
 • Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.
 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till de besökare som vistas på tävlingsområdet.
 • Varje deltagande par är skyldigt att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare och par som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.
 • Om en i laget bryter/skadar sig så bryter ”team-kompisen” också. Med andra ord ingen springer eller simmar själv.
 • Tiden tas från start tills den sista av de två deltagarna passerat mållinjen.

 

Obligatorisk utrustning

 • Våtdräkt är obligatorisk, den får inte vara delbar och ska helst ha korta ben och armar. Våtdräkten ska vara anpassad för vistelse i vattentemperatur från 12 grader.
 • Visselpipa är obligatorisk
 • Förstaförband som minst Cederroths 4 i ett Blodstoppare.

Otillåten utrustning

 • Våtdräkten får inte modifieras med färg som kan lösas upp i vatten
 • Flythjälp som är större än 50 cm x 50 cm
 • Simfenor som är längre än 15 cm, mätt från skons tå till fenans slut

Force Majeure:

”Tävlingen” kommer åberopa Force Majeure vid tex åska, oväder eller orkan, blixtnedslag, dåligt vatten, hårda strömmar eller vid tät dimma. Då ställs tävlingen in. Ställs tävlingen in på grund av force majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften. Tävlingsledningen förbehåller sig rättan att ändra i både program och bansträckning vid behov.