Efter att några starka tävlingar på västkusten formade sig under West Coast Swimrun Tour har konceptet spridit sig. Nu ser vi att Västerås Swimrun, Sjö till Sjö och Skärgårdsutmaningen går samman för att kopiera konceptet. Samma upplägg, rabatter och poängsystem som West Coast Swimrun Tour.

Enligt arrangörerna till West Coast Swimrun Tour finns inga samarbeten eller gemensamma tävlingsbestämmelser.

Än så länge finns ingen standard eller minimikrav satta på tävlingarna i form av kvalitet eller säkerhet så man får själv undersöka och bedöma kvalitén på tävlingarna innan anmälan.

Detta aktualiserar frågan om ett swimrunförbund. Vi hör krafter här och där som tar upp önskan om att ett förbund skapas. I dialoger om ett officiellt SM i sporten behövs förmodligen ett förbund. Kanske är det dags i alla fall för swimrun att bli en sport på riktigt, fast många inte vill det.

Swimrun står inför förändringar. Ska vi kunna ställa krav på säkerhetsarbete, organisationer och ge tävlande någon form av lägsta nivå på tävlingarna kanske det behövs ett förbund. Vad tycker ni som tävlar? Eller arrangörerna? Skriv gärna era funderingar och åsikter och diskutera hur ni ser på det.

Fortsättning följer!